top of page

NORMATIVA

Per la bona gestió i funcionament de l'acadèmia hem establert aquest seguit de normes: 

1.  Cal arribar entre deu i cinc minuts abans per poder començar amb puntualitat. A no ser que
s’indiqui el contrari, cal esperar fora per fer el canvi de classe.

2.  Cal portar la roba i el calçat adequat a l'estil de ball. 

3.  És molt important l'assistència regular a les classes pel bon desenvolupament personal i del grup. 

4.  El fet de no assistir a les classes per causes menors no és motiu per retornar els diners.

5. Les pertinences s'han de deixar al vestuari. L'escola no es fa responsable dels objectes perduts.

6. Seguim el calendari escolar, per tant, els dies festius són els mateixos. En cas de fer un assaig extra, ho notificarem amb antelació. 

7.  Per formar part d'un grup de competició és obligatori cursar mínim dues disciplines.
 
8.  Les mensualitats es domicilien pel banc entre l'1 i el 5 de cada mes.

9.  En cas de retornar un rebut domiciliat, s'han d'abonar 5€ per les despeses de gestió.

10. Si l'alumne es vol donar de baixa, ha de comunicar-ho abans del dia 20 de cada mes o haurà d'abonar la quota corresponent al mes següent.

 

bottom of page